Samospoznavanje je lahko globoko oseben proces, ki nam pomaga bolje razumeti sebe, svoje mišljenje, čustvovanje, odzivanje v stresnih situacijah in vzroke morebitnih težav v medosebnih odnosih. Pri tem nam koristi poznavanje temeljnih konceptov transakcijske analize

V sklopu terapevtske skupine se bomo posvetili raziskovanju samih sebe, kako razmišljamo in delujemo, zakaj se morda vedno znova ujamemo v neučinkovite vzorce vedenja in kako stopiti na pot osebne spremembe, ki si jo želimo. Na terapevtski skupini bomo iskali odgovore na vpašanja, kot so:

 1. Kdo sem jaz?
 2. Kako dojemam sebe v različnih vlogah?
 3. Kako se odzivam na stres?
 4. Kako se soočam s težavami in izzivi?
 5. Kako komuniciram z drugimi?
 6. Kako dojemam svoje čustveno življenje?
 7. Kakšna je moja samopodoba?

Da bi bolje razumeli sebe in svoje notranje procese, se bomo spoznali s ključnimi koncepti transakcijske analize. Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in model psihoterapevtske prakse, ki jo je razvil Eric Berne v 50. letih 20. stoletja. TA je uporabna v različnih kontekstih, od psihoterapije do medosebnih odnosov, saj omogoča globlje razumevanje komunikacije in dinamike med ljudmi. Pomaga nam poglobiti znanje o sebi, pri tem pa uporablja koncepte, kot so:

Ego stanja:

 • Transakcijska analiza razlikuje med tremi ego stanji: Starš, Odrasli in Otrok.
 • Starš predstavlja internalizirane avtoritetne glasove iz preteklosti.
 • Odrasli predstavlja tukaj in zdaj, racionalen del osebnosti.
 • Otrok predstavlja vedenje, ki izhaja iz otroških izkušenj.

Trasakcije:

 • Transakcija se zgodi, ko ena oseba komunicira z drugo. Komunikacija v TA poteka med različnimi ego stanji.
 • Obstajajo različne vrste transakcij, odvisno od tega, katera ego stanja sodelujejo. Na primer:
  • Odrasla-Odrasla transakcija: Zdrava in funkcionalna komunikacija, ki temelji na racionalnosti in zavedanju.
  • Starš-Otrok transakcija: Komunikacija, ki se zgodi, ko ena oseba prevzame starševsko vlogo, medtem ko druga igra otroka.
  • Otrok-Otrok transakcija: Komunikacija, ki se odvija med otroškimi ego stanji, pogosto v obliki igranja ali tekmovanja.

Življenjske pozicije:

 • To so načini, kako smo v odnosu do samega sebe, drugih in sveta na splošno.
 • Obstajajo štiri osnovne življenjske pozicije: “Jaz sem OK, ti si OK” (I’m OK, You’re OK), “Jaz sem OK, ti nisi OK” (I’m OK, You’re not OK), “Jaz nisem OK, ti si OK” (I’m not OK, You’re OK), “Jaz nisem OK, ti nisi OK” (I’m not OK, You’re not OK).

Skript:

 • Skript je vnaprej oblikovan načrt za življenje, ki ga posameznik razvije v otroštvu.
 • Lahko je pozitiven ali negativen ter močno vpliva na osebne odnose in vedenje.

Igre:

 • Igre so ponavljajoči nezavedni vedenjski vzorci, ki služijo kot obrambni mehanizem ali način za pridobivanje pozornosti.
 • Primer: “Da, vendar” je igra, kjer oseba daje vtis, da išče nasvet, vendar takoj, ko ji ga kdo ponudi, ga zavrne.

Driverji (stili delovanja):

 • Stili delovanja so nezavedni (avtomatski) načini odzivanja na določene dražljaje ali situacije, ki so jih razvili posamezniki v svoji preteklosti.
 • Poznamo 5 načinov delovanja: Bodi popoln (Be perfect), Bodi močen (Be strong), Trudi se (Try hard), Ustrezi drugim (Plase others), Pohiti (Hurry up).

Bodite odprti in pripravljeni na različne odgovore, saj je proces samospoznavanja dinamičen in se lahko skozi čas spreminja.

TRAJANJE

Srečamo se na 3 delavnicah, ki potekajo v prostorih OKA svetovanje, Spodnji Plavž, 24e, Jesenice, ob naslednjih terminih:
– sobota, 9. marec ob 10:00 do 12:00
– sobota, 23. marec ob 10:00 do 12:00
– sobota, 6. april ob 10:00 do 12:00

CENA

Cena celotnega izobraževanja: 120 € / 3 delavnice po 2 uri

NAČIN DELA

Skupina je zaprtega tipa in obsega največ 8 oseb. To pomeni, da se skupina oblikuje ob prvem srečanju in ostane enaka do zaključka. Vključitev novih članov v skupino po pričetku srečanj ni več možna.

PRIJAVA  

Prijavite se lahko po elektronski pošti helena@oka-svetovanje.si

Prijave se zbirajo do zapolnitve prostih mest.

INFO

Z veseljem vam odgovorim na vaša vprašanja. Prosim, kontaktirajte me na helena@oka-svetovanje.si