Pogovor pomaga
Osebno svetovanje in psihoterapija

 

Storitve

Partnersko svetovanje in psihoterapija

 • nezvestoba
 • izguba čustvene intimnosti
 • težave v komunikaciji
 • odločanje za nadaljevanje ali prekinitev zveze
 • razveza in težave pri usklajevanju skrbništva nad otroki
 • odtujenost
 • konflikti
 • ljubosumje
 • nezaupanje in izguba naklonjenosti
 • težave v spolnosti

Srečanja tudi online prek Skypa.

Individualno svetovanje in psihoterapija

 • pomanjkanje samozavesti in samospoštovanja, težave z izražanjem in/ali obvladovanjem čustev
 • anksioznost, pretirana zaskrbljenost, občutki tesnobe …
 • osamljenost, izoliranost, ujetost v rutino vsakdana, depresivnost, izbruhi jeze …
 • soočanje s spremembami v življenju (razveza, izguba, žalovanje, starost, bolezen, ipd)

Srečanja tudi online prek Skypa.

Izkustvene delavnice za samopomoč

 • čuječnost
 • sočutje do sebe
 • dihanje
 • čuječe soočanje z neprijetnimi čustvi – sram
 • čuječe soočanje z neprijetnimi čustvi – jeza
 • čuječe soočanje z neprijetnimi čustvi – žalost
 • čuječe soočanje z neprijetnimi čustvi – strah
 • skrb za duševno odpornost

  Srečanja tudi online prek Zooma.

 O meni

Helena Maruško, specializantka psihoterapije transakcijske analize, fokusing praktik in certificirana mediatorka.

Zanimanje za človeka in njegov notranji svet sem zaznala že v gimnazijskih letih. Zaradi širokega razpona družboslovnih in humanističnih vsebin sem se odločila za študij kulturologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in se kasneje posvetila delu na področju marketinga in odnosov z javnostjo. V poslovnem okolju sem imela priložnost delovati v različnih skupinah in delovnih okoljih, pomembne izkušnje pa mi je omogočilo tudi življenje v tujini, v Italiji, Angliji in na Irskem.

Tudi sama sem se srečala z bolečimi izzivi, ki so me pripeljali na pot raziskovanja svojih globin. Na ta način sem spoznala, kako dragoceno je spremstvo sočutnega psihoterapevta pri spuščanju v lastno temo in iskanju poti k svetlobi.

Po zaključku usposabljanja za mediatorja, sem se vpisala na štiriletni specialistični študij transakcijske analize in prvi letnik zaključila pri Zoranu Milivojeviču, dr. med., učitelju in supervizorju transakcijske analize – TSTA, študij pa nadaljevala pri Aleksandri Meško, specialistki klinične psihologije, učiteljici in supervizorki transakcijske analize – TSTA.

Psihoterapevtsko prakso opravljam pod supervizijo Aleksandre P. Meško, spec. klinične psihologije, učiteljice in supervizorke transakcijske analize TSTA in mag. Ivane Mandarić, certificirane transakcijske analitičarke – psihoterapevtke – PTSTA.

Sem članica European Association for Transactional Analysis EATA in Društva za transakcijsko analizo Slovenije SLOVENTA, ki je pridruženo Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo SKZP in v Evropskemu združenjenju za psihoterapijo (European association for Psychotherapy) EAP .

   Izobrazba

 • Psihoterapevtska propedevtika, Univerza Sigmunda Freuda Dunaj (v teku)
 • Specializantka transakcijske analize pri Evropskemu združenju za transakcijsko analizo (European Association for Transactional Analysis – EATA)
 • Univerzitetna diplomirana kulturologinja, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • Magistrica turizma, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Univerza na Primorskem
 • Certificirana mediatorka, Zavod Rakmo
 • Fokusing praktik, Krog, Terapevtsko središče

Dodatna izobraževanja

 • Strokovni seminar: Motnje hranjenja in motnje prehranjevanja – Andreja Modrin Švab (SKZP, Svetovalnica Muza)
 • Fokusing – napredna stopnja, Krog – terapevtsko središče, Kranj
 • Izobraževanje za svetovalce na Telefonu za psihološko podporo ob epidemiji covid-19 – Nacionalni inštitut za javno zdravje NIJZSlovenska krovna zveza za psihoterapijo SKZP
 • Kinestetična resonanca iz perspektive razvojne somatske psihoterapije – Jennifer Bury
 • 3-dnevni odmik v polni tišini – Društvo za razvijanje čuječnosti
 • Ravnanje z anksioznostjo – Aleksandra P. Meško, spec. klinične psihologije
 • Skupinsko delo v psihoterapiji, svetovanju in psihoedukaciji – Strokovno srečanje Društva za transakcijsko analizo Slovenije SLOVENTA
 • 8-tedenski program čuječnosti Celostno obvladovanja stresa (COS), Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje – IPSA, Ljubljana
 • Konfliktnost odraščanja – samomorilno in samopoškodbeno vedenje, Društvo za geštalt terapijo SLOGES, Ljubljana
 • Fokusing – osnovna stopnja, Krog – terapevtsko središče, Kranj
 • Transcendentalna meditacija pri dr. Andrej Rus in mag. Darja Kogej, ATMA center, Ljubljana
 • Psihološka kineziologija (Psichological Kinesiology), Cris Walton Msc, Bled

Svetovanje in psihoterapija

Transakcijska analiza

Svetovanja izvajam po načelih Transakcijske analize za posameznike in pare. Sodobna transakcijska analiza je integrativna oblika psihoterapije, ki posameznika obravnava celovito, upoštevajoč njegova čustva, mišljenje, vedenje, telesno in duhovno dimenzijo. Usmerja se k razumevanju, v kakšnem odnosu smo do sebe, do drugih in do sveta na splošno.

Razvil jo je psihoanalitik Eric Berne in ob tem izhajal iz humanistične filozofije, z osnovnim izhodiščem, da imajo vsi ljudje sposobnost razmišljanja in da sami odločajo o svoji usodi ter da imajo moč svoje odločitve spremeniti. Transkacijska analiza je primerna za vsakega, ki si želi samospoznavanja in razumevanja ozadij svojih vedenj in razmišljanj. Pomaga nam, da ozavestimo vzorce, ki smo jih v otroštvu ponotranjali in nam danes morda predstavljajo oviro na poti do samouresničitve

Način dela

Glavna področja obravnave so težave v odnosih, nizka samopodoba, strahovi, osebna rast idr.

Pri svojem terapevtskem delu uporabljam tudi elemente kontemplativnih praks (čuječnost) ter proces fokusinga.
Fokusing nam prek telesa omogoča pristen stik s sabo, ki vodi v globlje samozavedanje in omogoča pomik naprej (pomoč pri reševanju notranjih konfliktov, sprejemanju odločitev, reševanju vsakodnevnih problemov …).

Lahko gre za kratkotrajno svetovanje v obsegu 6 – 12 ur ali bolj poglobljeno obravnavo, ki traja dlje časa. Praviloma se srečujemo enkrat tedensko oziroma po dogovoru. Srečanje traja 50 minut.

Pri delu skrbim za varovanje osebnih podatkov svojih klientov in popolno zaupnost vsega, kar je izrečeno v okviru terapevtskih srečanj ter delujem v skladu z etičnima kodeksoma Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SZKP) in Evropske zveze za transakcijsko analizo (EATA).

 Razlogi za vključitev v psihoterapijo so lahko


Osebne stiske

 • kronično nezadovoljstvo s seboj, pomanjkanje samozavesti in samospoštovanja, občutki manjvrednosti,
  težave z doživljanjem/izražanjem in/ali obvladovanjem čustev …
 • anksioznost, pretirana zaskrbljenost, panični napadi, občutki tesnobe …
 • osamljenost, izoliranost, ujetost v rutino vsakdana, depresivnost, izbruhi jeze …
 • soočanje s spremembami v življenju (razveza, izguba, žalovanje, starost, bolezen, ipd.)

Težave v odnosih

 • težave pri ustvarjanju in ohranjanju zadovoljujočih medosebnih odnosov (poslovnih, družinskih, prijateljskih, ipd.)
 • težave v partnerskem odnosu (izguba čustvene intimnosti, pozitivne komunikacije, odločanje za nadaljevanje ali prekinitev zveze, ipd.)
 • težave z odnosi v družini
 • težave na delovnem mestu (izgorevanje, ustrahovanje, ipd.)

Psihosomatske težave

 • stres, preobremenjenost in nezmožnost sprostitve
 • telesne bolečine in bolezni, ki jim ne najdemo telesnega vzroka
 • težave z nespečnostjo
 • težave s koncentracijo, zbranostjo, spominom

Razvoj osebnih potencialov

 • razvijanje novih načinov vedenja, komuniciranja, obvladovanja konfliktov
 • razvijanje osebnih in strokovnih potencialov
 • izboljšanje sposobnosti strukturiranja časa in obvladovanja stresa
 • izboljšanje razumevanja sebe in drugih

   

Cenik

 Svetovanje za posameznike: 50 € – Jesenice ali online

                                      55 € – Ljubljana


Svetovanje za pare: 60 €
– Jesenice ali online

                    70 € – Ljubljana


                                                                                                                                                                    *Poslujem samo negotovinsko.

Kontakt

Svetovanje izvajam na Jesenicah in v Ljubljani ter prek spleta.

JESENICE - Spodnji Plavž 24e (stavba Razvojne agencije za Gorenjsko - RAGOR)

LJUBLJANA - Savska cesta 3a (stavba enaA spletne trgovine)

SKYPE - Helena M (helena@oka-svetovanje.si)