Pogovor pomaga
svetovanje in psihoterapija

 

Storitve

Partnersko svetovanje in psihoterapija

 • nezvestoba
 • izguba čustvene intimnosti
 • težave v komunikaciji
 • odločanje za nadaljevanje ali prekinitev zveze
 • razveza in težave pri usklajevanju skrbništva nad otroki
 • odtujenost
 • konflikti
 • ljubosumje
 • težave v spolnosti

Individualno svetovanje in psihoterapija

 • pomanjkanje samozavesti, težave z izražanjem in/ali obvladovanjem čustev
 • anksioznost, pretirana zaskrbljenost, občutki tesnobe …
 • osamljenost, izoliranost, ujetost v rutino vsakdana, depresivnost, izbruhi jeze
 • soočanje s spremembami v življenju (razveza, izguba, žalovanje, bolezen, ipd)

Fokusing

 • stik s sabo in svojimi notranjimi viri 
 • jasnejše razumevanje sebe, svojih potreb in čustev,
 • jasnejša orientacija ob pomembnih življenjskih odločitvah, prehodih
 • podpora pri izražanju sebe na bolj avtentičen način
 • krepitev občutka lastne vrednosti, občutka za meje, zmanjšanje vpliva okolice
 • sprostitve blokad in napetosti, vzpostavljanje zaupanja vase

O meni

Helena Maruško, certificirana psihoterapevtka transakcijske analiza (CTA-P), certificiran praktik in učiteljica fokusinga, EMDR terapevt 1. stopnje.

Verjamem, da smo ljudje nenehno v procesu spreminjanja, iskanja, podiranja, dograjevanja … In da nas včasih življenjske preizkušnje nagovarjajo k temu, da svoj pogled usmerimo vase. Stiske in težave, s katerimi se srečujemo, so pogosto klic k spremembi.

Vi sami ste za krmilom svojega procesa, a kot je zapisal ameriški pesnik John Donne, noben človek ni otok, povsem sam zase. Ljudje potrebujemo eden drugega, saj prav v odnosu najbolje odkrivamo samega sebe.

Vabljeni, da se spoznamo.

Izobrazba
Poklicna pot

Zanimanje za človeka in njegov notranji svet sem zaznala že v gimnazijskih letih. Zaradi širokega razpona družboslovnih in humanističnih vsebin sem se odločila za študij kulturologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in se kasneje posvetila delu na področju marketinga in odnosov z javnostjo. V poslovnem okolju sem imela priložnost delovati v različnih skupinah in delovnih okoljih, pomembne izkušnje pa mi je omogočilo tudi življenje v tujini, v Italiji, Angliji in na Irskem.

Tudi sama sem se srečala z bolečimi izzivi, ki so me pripeljali na pot raziskovanja svojih globin. Na ta način sem spoznala, kako dragoceno je spremstvo sočutnega psihoterapevta pri spuščanju v lastno temo in iskanju poti k svetlobi.

Po zaključku usposabljanja za mediatorja sem se vpisala na štiriletni specialistični študij transakcijske analize in prvi letnik zaključila pri Zoranu Milivojeviču, dr. med., učitelju in supervizorju transakcijske analize – TSTA, študij pa nadaljevala pri Aleksandri Meško, specialistki klinične psihologije, učiteljici in supervizorki transakcijske analize – TSTA.

Sem članica European Association for Transactional Analysis EATA in Društva za transakcijsko analizo Slovenije SLOVENTA, ki je pridruženo Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo SKZP in v Evropskemu združenjenju za psihoterapijo (European association for Psychotherapy) EAP .

Kot fokusing praktik in certificirana učiteljica fokusinga sem tudi članica pri Mednarodnem združenju za fokusing v New Yorku, ZDA (The International Focusing Institute – TIFI).

Dodatna izobraževanja
 • Laury Rappaport – Cultivating Compassion For Self and Others Through FOAT®
 • Jeffrey Morrison – Wounds And Gifts: Finding the Story That is Trying to Live Through Us
 • Dr Cathy McQuaid TSTA(P): ABC žalovanja
 • Heliodor Cvetko, spec. klin. psih.: Risanje drevesa v diagnostične in psihoterapevtske namene
 • Strokovno srečanje SLOVENTA: Od nasilja k dostojanstvu
 • Strokovni seminar: Motnje hranjenja in motnje prehranjevanja – Andreja Modrin Švab (SKZP, Svetovalnica Muza)
 • Fokusing – napredna stopnja, Krog – terapevtsko središče, Kranj
 • Izobraževanje za svetovalce na Telefonu za psihološko podporo ob epidemiji covid-19 – Nacionalni inštitut za javno zdravje NIJZ, Slovenska krovna zveza za psihoterapijo SKZP
 • Kinestetična resonanca iz perspektive razvojne somatske psihoterapije – Jennifer Bury
 • 3-dnevni odmik v polni tišini – Društvo za razvijanje čuječnosti
 • Ravnanje z anksioznostjo – Aleksandra P. Meško, spec. klinične psihologije
 • Skupinsko delo v psihoterapiji, svetovanju in psihoedukaciji – Strokovno srečanje Društva za transakcijsko analizo Slovenije SLOVENTA
 • 8-tedenski program čuječnosti Celostno obvladovanja stresa (COS), Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje – IPSA, Ljubljana
 • Konfliktnost odraščanja – samomorilno in samopoškodbeno vedenje, Društvo za geštalt terapijo SLOGES, Ljubljana
 • Fokusing – osnovna stopnja, Krog – terapevtsko središče, Kranj
 • Transcendentalna meditacija pri dr. Andrej Rus in mag. Darja Kogej, ATMA center, Ljubljana
 • Psihološka kineziologija (Psichological Kinesiology), Cris Walton Msc, Bled

Svetovanje in psihoterapija

Svetovanja in psihoterapijo izvajam po načelih transakcijske analize, ki nam omogoča samospoznavanje in razumevanje ozadij svojih vedenj in razmišljanj. Pomaga nam, da ozavestimo vzorce, ki smo jih v otroštvu ponotranjali in nam danes morda predstavljajo oviro na poti do samouresničitve.

Transakcijska analiza

Sodobna transakcijska analiza je integrativna oblika psihoterapije, ki posameznika obravnava celovito, upoštevajoč njegova čustva, mišljenje, vedenje, telesno in duhovno dimenzijo. Usmerja se k razumevanju, v kakšnem odnosu smo do sebe, do drugih in do sveta na splošno. Razvil jo je psihoanalitik Eric Berne in ob tem izhajal iz humanistične filozofije, z osnovnim izhodiščem, da imajo vsi ljudje sposobnost razmišljanja in da sami odločajo o svoji usodi ter da imajo moč svoje odločitve spremeniti.

Potek terapije

Lahko gre za kratkotrajno svetovanje v obsegu 6 – 12 ur ali bolj poglobljeno obravnavo, ki traja dlje časa. Praviloma se srečujemo enkrat tedensko oziroma po dogovoru. Predpogoj za začetek terapevtskega procesa je sposobnost rednega udeleževanja terapevtskih srečanj. Stalnost srečanj je pomembna, saj zagotavlja kontinuiran potek terapije. Srečanje traja 60 minut.

Pri delu skrbim za varovanje osebnih podatkov svojih klientov in popolno zaupnost vsega, kar je izrečeno v okviru terapevtskih srečanj ter delujem v skladu z etičnima kodeksoma Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SZKP) in Evropske zveze za transakcijsko analizo (EATA).

Fokusing

Fokusing je preprost, a globok proces, ki spodbuja spremembe, rast in zdravljenje na vseh ravneh. Omogoča nam neposreden stik z modrostjo telesa, ki nam pomaga, da svoje življenje usmerjamo po poti, ki je prava za nas. S prakso fokusinga poglabljamo znanje o sebi, krepimo sposobnost soočanja s težkimi situacijami in napornimi odnosi ter sposobnost iskanja kreativnih rešitev, ki naše življenje pomikajo naprej.

Opredelil ga je priznani ameriški filozof in psihoterapevt Eugene Gendlin, ki je skupaj s Carlom Rogersom raziskoval, kaj vpliva na uspešnost psihoterapije. Ugotovil je, da proces fokusing predstavlja naravno sposobnost vsakega človeka, da prek lastnega telesa vzpostavi stik s sabo, s svojim notranjim védenjem.

Kako poteka vodena seansa fokusinga

Izkušnja je podobna meditaciji, saj se običajno izvaja z zaprtimi očmi. Pozornost je usmerjena navznoter, v telo, ki nam prek ‘felt-sensa’ omogoča, da pridemo do novih spoznanj, ki so umu običajno nedostopna.

Pri vodenih seansah fokusinga se običajno osredotočimo na določeno temo, ki jo izbere klient (naporni odnosi, stresni dogodki, težave v službi, sprejemanje pomembnih odločitev, močna čustva, notranji konflikti, dvomi …). Lahko gre za enkratno seanso, lahko za serijo občasnih seans, odvisno od potreb posameznika.

Izobraževanje iz fokusinga 1. stopnje

Fokusing lahko izvajamo tudi samostojno ali v paru. V ta namen organiziram tudi izobraževanje iz fokusinga 1. stopnje, kjer se v majhni skupini (max 6 oseb) naučite te dragocene veščine, ki vam služi kot vir za raziskovanje sebe, osebno rast in podporo ob zahtevnih življenjskih preizkušnjah.

KAJ PONUJA IZOBRAŽEVANJE

Prva stopnja fokusinga vključuje:

 • kaj je fokusing in kako vam lahko koristi v vsakodnevnem življenju,
 • kaj je »felt sense« in kako ga zaznati,
 • kako empatično »poslušamo od znotraj«,
 • kako fokusiramo samostojno in / ali s fokusing partnerjem.

Pridobili boste veščine, ki vam bodo služile pri:

 • stiku z resničnimi potrebami in željami,
 • sprejemanju odločitev in iskanju rešitev za vsakodnevne težave,
 • vzpostavljanju odnosa s sabo in drugimi na drugačen način; s sprejemanjem, prijaznostjo in pozornostjo,
 • sprostitve blokad in napetosti,
 • vzpostavljanju zaupanja vase in v svoje notranje vire moči,
 • doseganju neodvisnosti od mnenj drugih, predvsem avtoritet,
 • prepoznavanju in soočanju z notranjimi konflikti,
 • prepoznavanju in regulaciji lastnih čustev.

POTEK IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje fokusinga 1. stopnje vključuje 6 lekcij, ki se izvajajo 1 krat mesečno (v soboto od 9.00 do 17.00).

Začetek: 28. januar 2023

Vsi nadaljni datumi lekcij se uskladijo na prvem srečanju.

Po vsaki lekciji ima vsak udeleženec še eno individualno srečanje.

Več informacij: helena@oka-svetovanje.si 

Cenik

Svetovanje za posameznike / fokusing:

55 € – Jesenice ali online

60 € – Ljubljana

*Poslujem samo negotovinsko.

Kontakt

JESENICE - Spodnji Plavž 24e (stavba Razvojne agencije za Gorenjsko - RAGOR)

LJUBLJANA - Savska cesta 3a (stavba enaA spletne trgovine)